Korte opkvalificeringsforløb

Du er blevet ledig og hvad så nu? Ledighed kan skabe tid og mulighed for, at du opkvalificerer dig, og dermed skaber bedre fundament for at komme i arbejde igen.

Hvis du er ufaglært eller faglært dagpengemodtager, har du mulighed for seks ugers jobrettet uddannelse. Du modtager som udgangspunkt din sædvanlige ydelse i den periode, som opkvalificering varer. Hvis det lyder interessant, kan du få mere at vide hos din a-kasse eller din vejleder i Jobcentret.

Hvis du har fundet et job, men lige mangler et bestemt certifikat eller kursus, for at blive ansat -  så kan din kommende arbejdsgiver søge Jobcentret om tilskud til, at du bliver opkvalificeret. Til gengæld skal arbejdsgiveren ansætte dig i et ordinært job bagefter. Tal altid med din vejleder først for at få vejledning om muligheden.