Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)

  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er et tilbud til dig, som på grund af en funktionsevnenedsættelse ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse.
  • Målgruppen er unge i alderen 16 til 25 år, der af forskellige årsager ikke er parate til eller i stand til at påbegynde en almindelig ungdomsuddannelse.

Visitation til STU

Det er Ungecentrets Ungevejledere, der i samarbejde med den unge og forældre eller værge udarbejder en plan over indholdet og forløbet i uddannelsen.

Planens indhold og den unges særlige behov skal vurderes og godkendes af kommunens visitationsudvalg for STU.