Hvorfor og Hvordan?

Formålet med vurderingen er at sikre, at du får den nødvendige støtte fra skole og uddannelsesvejledningen. Det handler med andre ord om, at du kan komme godt i gang med en ungdomsuddannelse, når du forlader grundskolen. 

I vurderingen kigger man på:

 • Faglige kompetencer

  • Erhvervsuddannelse: Har du opnået mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik opfylder du de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat. Gælder både standpunktskarakterer og karaktererne fra afgangseksamen.

  • Gymnasial uddannelse: dine standpunkts- og eksamenskarakterer indgår i grundlaget for at vurdere om du opfylder de faglige forudsætninger.

 • Personlige kompetencer

  • eks. motiveret, mødestabil og ansvarlig

 • Sociale kompetencer

  • eks. samarbejdsevne og tolerance

Husk, at uanset om du er vurderet uddannelsesparat eller foreløbig ikke-uddannelsesparat, så kan vurderingen ændres løbende frem mod ansøgningstidspunktet.

Hvis du ændrer dit uddannelsesønske i forhold til tidligere, skal skolen og uddannelsesvejlederen foretage en ny vurdering af din uddannelsesparathed, inden du kan søge videre.