Specialpædagogisk støtte (SPS)

SPS er for dig, der har brug for støtte for at kunne tage en uddannelse på lige fod med alle andre – selvom du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en ungdomsuddannelse/uddannelse. Det har ingen betydning, om du er under eller over 18 år.

! Det er dit uddannelsessted, der skal søge om SPS til dig. Derfor er det vigtigt, at du beskriver dine vanskeligheder i din ansøgning om optagelse på uddannelsesstedet, så de bliver opmærksomme på, at de skal søge om SPS til dig. 

Du kan tale med din uddannelsesvejleder på din skole, så I i fællesskab kan sikre, at der bliver gjort opmærksom på dit behov for støtte.

Læs mere om SPS