Erhvervsaffald

Du kan også finde oplysninger om håndtering af erhvervsaffald hos vores affaldsselskab, Affaldplus.

Byggeaffald skal anmeldes, før arbejdet begynder

 • Byggeaffald fra ombygninger, nedrivninger og renoveringer skal anmeldes til os.
 • Det skal gøres senest 14 dage, før arbejdet begynder.
 • Kræver arbejdet byggetilladelse eller nedrivningstilladelse, skal anmeldelse af affaldet ske sammen med ansøgningen om tilladelse.
 • Kan der være PCB i affaldet, er der særlige regler.
 • I Sådan sorterer du dit byggeaffald har vi samlet information om, hvordan du kan sortere dit byggeaffald, så mest muligt kan genbruges og genanvendes.
 • Vi følger disse Principper for klassificering og anvisning af byggeaffald.

Anmeld byggeaffald

Mere information om sortering og anmeldelse af byggeaffald

Virksomheders brug af genbrugspladser

 • Virksomheder kan frit vælge at benytte alle genbrugspladser i Danmark.
 • Ejerne af genbrugspladserne fastsætter gebyret for benyttelsen.

Gebyr:

 • Det er AffaldPlus, der ejer og driver genbrugspladserne i Vordingborg Kommune.
 • Virksomheder skal betale 153 kr. + moms ved hvert besøg på en genbrugsplads og yderligere for aflevering af farligt affald.
 • Se affaldsgebyrer for aflevering af farligt affald i 2017.
 • Priserne er ens på alle genbrugspladser i Affaldplus’ område.
 • Du kan vælge at blive PlusBruger på genbrugspladsen. Det giver overblik og letter administrationen for virksomheden i forbindelse med betalingen.
 • Læs mere om PlusBruger-ordningen.

Dagrenovation for erhverv

Regler for erhvervsaffald

Administrationsgebyr og muligheder for fritagelse

 • Alle gebyrpligtige virksomheder skal i 2017 betale et administrationsgebyr på 271 kr. + moms. 
 • Administrationsgebyret opkræves af AffaldPlus.
 • Læs om administrationsgebyr.