Spildevand og regnvand

Håndtering af spildevand er fordelt mellem os og Vordingborg Spildevand A/S.

  • Vordingborg Spildevand A/S varetager drift af spildevand i kloakerede områder.
  • Vi varetager myndighedsopgaver på spildevand.
  • Alle forhold om håndtering af spildevand kræver en tilladelse af kommunen.
  • Hvis man får påbud om forbedret spildevandsrensning eller påbud om tilslutning til kloak, kan nogle særligt økonomisk trængte ejere søge om udsættelse mm.


Det er derfor ikke muligt at oprette nye sager, eller indsende materiale på eksisterende sager, i denne periode.

Portalen er åben igen fra mandag den 27. november kl. 8.00