Kort om os

 • Center for Socialpædagogik Vordingborg under Vordingborg Kommune tilbyder følgende:

  o    Botilbud til voksne udviklingshæmmede.
  o    Støtte overfor borgere i eget hjem, typisk i bofællesskab eller i egen lejlighed.
  o    A-husene, der har aktiviteter (dagtilbud) for borgere fra centret samt for
        hjemmeboende.
  o    En rummelig arbejdsplads - social virksomhed på VSV.
  o    STU - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - på VSV.

 • Vores personale er primært socialpædagoger, omsorgsmedhjælpere eller værkstedsassistenter. Vi har stor fokus på efteruddannelse, således at personalet tilegner sig relevant viden på området.
 • Vores borgere er vidt forskellige. De har forskellige behov, og derfor tager vi altid udgangspunkt i det enkelte menneske.