A-huset Præstø

  • A-huset Præstø er vores dagtilbud, hvor ca. 25 brugere er beskæftiget, heraf er ca. 8 brugere tilknyttet en demensgruppe. Alderen spænder fra tyverne og op til firserne. Brugerne er psykisk og fysisk udviklingshæmmede.
  • De fleste er fra Præstø, hvor de bor alene eller i bofællesskab. Nogle brugere bor hos deres forældre.
  • A-huset Præstø ligger på Håndværkervej 3A, 4720 Præstø.
  • Dagtilbuddet rummer cafeen, et stort rum med plads til 60 mennesker. Vi laver selv mad i køkkenet, der er tilknyttet cafeen. Vi har tv-stue, møderum, vævestue, aktivitetsrum til kreative sysler, værksted, computerrum, vaskeri. Der er en hyggestue, indrettet i gammel stil, hvor demensgruppen holder til. Dagtilbuddet er i et plan, med god plads til kørestole.