Adelgade

  • Gruppen består af unge mennesker med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, og alle er mobile. De er i alderen fra 22-34 år, med et ungdomsliv som er spirende til et voksenliv. Med en voksende trang til frigørelse fra forældre. 
  • Borgeren har egen bolig, samtidig med at de har og føler medejerskab af fællesrum og fællesaktiviteter. Bofællesskabet ligger midt i byen, hvor beboerne har deres daglige gang, og hvor de mødes med accept og anerkendelse af både det ydre samfund og internt.
  • Borgerens dagligdag planlægges sammen med borgeren. Der drøftes og planlægges ugeplaner, hjemmedage og økonomi, hvor borgerens ønsker og behov er det centrale.
  • Borgeren skal opleve at være herre i eget hus. Effekten skal give større mulighed for at klare eget liv. Det handler om udvikling og læring.