Benyttelse af centrets busser

  • Kørsel med bussen skal være relateret til beboerne, på grund af den særlige afgiftsfritagelse busserne er erhvervet på
  • Busserne kan benyttes til udflugter, indkøb, små og store ture mv.
  • Ved benyttelse af busserne skal tidspunkt og formål, hvem der er kørt for, samt antallet af kilometer føres ind i kørebogen. Efterfølgende vil beboere modtage en regning herpå
  • Elever må gerne køre med brugerne i kommunens biler, hvis lederen vurderer, at eleven er i stand til at køre med brugere. Kørekort skal vises
  • Kørsel med bussen er underlagt Færdselsloven og man er pålagt at kontrollere bremser, lys, blinklys mv. inden kørsel
  • Man har ansvar for både sin egen og borgernes sikkerhed
  • Hvis man pådrager sig p-bøde, fartbøde eller lignende påhviler ansvaret føreren af bilen
  • Er der fejl og mangler ved bussen, skal dette meddeles til lederen, og udbedres før bussen anvendes
  • Kører man galt i bussen, skader, ridser eller buler den, meddeles det til lederen, for eventuel skadeanmeldelse og udbedring