Faglig metode - KRAP

  • Vi ser borgeren som en aktiv og central medspiller, og har derfor valgt en faglig tilgang der tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og i borgerens deltagelse. KRAP består netop af en række værktøjer og metoder, der er designet til at understøtte borgernes udviklingsproces i forhold til at opnå større selvstændighed og livsudfoldelse.
  • Formålet er, at de borgere der modtager støtte fra Center for Socialpsykiatri, møder den samme faglige og rehabiliterende indsats i alle vores tilbud.