Sikkerhed

Brøset

Alle beboere i vores døgntilbud scores 3 gange i døgnet med henblik på at afdække om der er risiko for voldelig adfærd.

Risikovurdering

Der udarbejdes en risikovurdering på alle beboere, der afdækker tidligere voldsepisoder, diagnoser, behandlingsdom, misbrug mv.Interview med beboeren om: Hvad kan udløse uro, kaos, vrede og voldelig adfærd, og hvad har beboeren brug for. Udfyldes i samarbejde med beboeren.

En beskrivelse af hvilke indsatser og forholdsregler, der skal træde i kraft, hvis Brøset Score viser, at der er risiko for voldelig adfærd. Eksempelvis at der skal to personaler når man går ind til beboeren, eller at man ikke kører ud med beboeren, eller at der skal være to medarbejdere i nattevagt.

Alarmer

Personalet i døgntilbuddene går med alarm hele tiden, det samme gælder for medarbejderne på vores væresteder.

Misbrug

Nogle af de borgere som vi modtager i vores døgntilbud, har tidligere haft misbrug. Dette forholder vi os aktivt til. Ved første uforpligtigende samtalte, gøres eventuelle nye beboere opmærksom på, at misbrug ikke accepteres.