Tilsyn

  • Socialtilsyn Øst har hvert år tilsyn på vores botilbud. 
  • Du kan læse tilsynets rapporter her på hjemmesiden under de enkelte botilbud.