Botilbud

besøg 

Du er stadig velkommen til at besøge dine pårørende, så længe du er frisk og bruger de nødvendige værnemidler. Når du ankommer til stedet, så orienter dig altid om, hvorvidt der er ændrede lokale retningslinjer. 

Kontaktoplysninger findes ved at trykke på det enkelte botilbud herunder eller i menulinjen ovenfor under KONTAKT.

 

Center for Socialpsykiatri har tre botilbud for voksne sindslidende med i alt 38 pladser. Vi tilbyder både længerevarende botilbud efter servicelovens §108 og midlertidigt botilbud efter servicelovens §107.

Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der visiterer til botilbud.

Borgere uden for Vordingborg kommune visiteres af hjemkommunen.