Botilbud

Center for Socialpsykiatri har tre botilbud for voksne sindslidende med i alt 38 pladser. Vi tilbyder både længerevarende botilbud efter servicelovens §108 og midlertidigt botilbud efter servicelovens §107.

Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der visiterer til botilbud.

Borgere uden for Vordingborg kommune visiteres af hjemkommunen.