Socialpædagogisk støtte

  • Vi yder socialpædagogisk støtte til voksne sindslidende og socialt udsatte i Vordingborg Kommune. 
  • For at få bevilliget socialpædagogisk støtte skal man have betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller have særlige sociale problemer.
  • Vi har tre teams der yder socialpædagogisk støtte. De har til huse på vores væresteder i Præstø, Vordingborg og Stege.
  • Vi arbejder ud fra KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik.
  • Sammen med borgeren udarbejder vi en pædagogisk handleplan ud fra borgerens mål.
  • I boksen til højre kan du læse folderen Socialpædagogisk støtte og Aktivitetstilbud. Her kan du også læse hvor du skal henvende dig, for at søge om støtte.