Forældrebestyrelsen

 • Som forælder har du mulighed for at få indflydelse på dit barns dagtilbud via forældrebestyrelsen.
 • I alle forældrebestyrelser er forældrene i flertal.
 • Ud over forældrene er personalet repræsenteret i bestyrelsen, og lederen er med som sekretær.

Sådan bliver du en del af forældrebestyrelsen

 • Det er kun forældre med et barn indskrevet i dagplejen, der kan stille op til bestyrelsen.
 • Personaler, som samtidig er forældre, kan ikke stille op.
 • Der er valg en gang årligt på generalforsamling.
 • Den siddende bestyrelse indkalder til valget.
 • Læs mere om, hvordan et forældrebestyrelsesvalg afholdes.

Bestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmøderne bliver holdt 4 gange om året. Bestyrelsen består af forældre, repræsentanter for medarbejderen og dagplejens leder.
 • Referater fra bestyrelsesarbejdet skal ikke offentliggøres og er fritaget for almindelige regler om agtindsigt.
 • Bestyrelsen vil i stedet sikre løbende information til forældrene via faste nyhedsbreve, som både præsenterer de emner bestyrelsen arbejder med og øvrige relevante aktiviteter. 

Forældrebestyrelsen 2019/2020

Bestyrelsens formand                            Valgår  2019    valgt for 2 år     
Formand Mie Nielsson 
Mobil: 22 73 63 06

Næstformand                                          Valgår 2018    valgt for 2 år
Næstformand Heidi Sørensen

Bestyrelsesmedlem                                Valgår 2018     valgt for 2 år
Best. medlem Rasmus Fabricius              

Bestyrelsesmedlem                                 Valgår 2019    valgt for 2 år
Best. medlem Rebekka Jensen

Bestyrelsesmedlem                                 Valgår 2019    valgt for 2 år 
Best. medlem Camilla Pedersen

Medarbejderrepræsentant for dagplejere
Medarbejderrepræsentant Ingerlise Jørgensen, dagplejer
Mail: ajoe@vordingborg.dk

Dagplejen
Bibi Nagel, dagplejepædagog, dagplejen
Telefon:55 36 33 69
Mail:bina@vordingborg.dk 

Sekretær
Michael Ryberg Juliussen, leder for dagplejen
Telefon:55 36 33 79
Mail: miju@vordingborg.dk