Mål og læreplaner

Vi arbejder hver dag på at omsætte visioner og ny faglig viden til praksis og dermed skabe de bedst mulige betingelser for hvert enkelt barn.

  • Gennem samarbejde, vidensdeling og pædagogisk tilsyn, sikrer vi en høj faglig standard.
  • Få voksne med tætte relationer til dig og dit barn.
  • Kendte rammer med udgangspunkt i det hjemlige miljø.
  • Tid til at dit barn kan fordybe sig, udforske verden og lære af sine erfaringer.
  • Vi indgår i et vigtigt samarbejde med de øvrige kommunale aktører: pladsanvisningen, sundhedsplejen, daginstitutioner, skoler, bibliotekerne, børne- og familierådgivningen.