Pædagogisk udvikling

I dagplejen arbejder vi ud fra Vordingborg Kommunes fælles pædagogiske grundlag, samt de overordnede læreplaner. Det fælles pædagogiske grundlag indeholder et fælles børnesyn og læringsgrundlag og giver et fælles afsæt for hele dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune.

Vi vil:

  • Skabe trygge rammer i et anerkendende og omsorgsfuldtmiljø.
  • Fremme børnenes trivsel, læring og udvikling.
  • Sikre et udviklende læringsmiljø, som understøtter temaerne fra læreplanen.
  • Tage afsæt i de enkelte børns ressourcer og behov på en anerkendende måde.
  • Sikre sammenhæng i overgangene mellem dagtilbud, f.eks. fra dagpleje til børnehave.