Historien om Dannebrog og kongebyen Vordingborg

Baggrunden for fejringen af 800-året for Dannebrog i kongebyen Vordingborg er, at det var her kong Valdemar Sejr residerede på Vordingborg Slot i 1219.

Sagnet siger, at Dannebrog faldt fra himlen under slaget ved Lyndanisse i Estland den 15. juni 1219, hvor Valdemar Sejr kæmpede mod esterne. Med Dannebrog som kampfane slog Valdemar Sejr esterne, og herefter var den nordlige del af Estland et hertugdømme under den danske krone indtil Valdemar Atterdag solgte besiddelsen i 1346.

Kongebyen Vordingborg

Vordingborg er Danmarks største kongeborg fra middelalderen - en gigantisk fæstning og kongebolig. Da borgen var størst havde den hele ni store tårne, 12 halvtårne, voldgrave og en 770 meter lang ringmur.

Fordi kongen ofte tog ophold på borgen i Vordingborg, er nogle af de vigtigste kapitler i danmarkshistorien blevet skrevet her. Det gælder blandt andet Jyske Lov, som blev underskrevet af Valdemar Sejr under et rigsmøde på Vordingborg den 10. marts 1241.

Vordingborg var blot ét af mange store borganlæg i Danmark, men borgen lå strategisk godt for varetagelsen af danske interesser i østersøområdet, hvorfor den i lange perioder fungerede som kongernes vigtigste magtcentrum.

Vi ved med sikkerhed, at mange danske korstog i middelalderen tog udgangspunkt i Vordingborg, og da Valdemar Sejr og hans hær i 1219 sejlede 1.500 langskibe ud i Østersøen med kurs mod det, vi i dag kender som Estlands hovedstad Tallinn, er det overvejende sandsynligt, at de sejlede ud fra Vordingborg. Her udkæmpede de altså det afgørende slag ved Lyndanisse den 15. juni 1219 – og vandt.

I middelalderen blev Danmarks sejr over esterne opfattet som et mirakel. Det var en religiøs begivenhed, som blev udtrykt ved, at Dannebrog faldt ned fra himlen. Sagnet fortæller, at danskerne fik flaget af Gud, og at Gud derfor var på danskernes side.

Derfor blev flaget en form for talisman. På grund af Vordingborgs vigtige betydning som kongeborg ville det have været helt naturligt, at flaget efter sejren i Estland blev hjembragt netop her til dette sted – kongebyen Vordingborg.