Bag om projektet

I foråret 2015 startede arbejdet med at lave et egentligt program for fornyelsen af bymidten i Vordingborg. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. februar 2015 en tids- og arbejdsplan for byfornyelse i bymidten i Vordingborg.

PROGRAM FOR BYFORNYELSEN

Programmet for byfornyelsen bygger på en strategi for hovedgaden og bymidten, herunder hvilke typer af aktiviteter, der skal satses på, gennem den meget lange hovedgade.

Strategien er udarbejdet sammen med de, der arbejder i bymidten: De butiks- og erhvervsdrivende, grundejerne og de, der bruger byen til indkøb og ophold. Tilsammen udgør disse ressourcepersoner en slagkraftig organisation, hvis opgave det er, at koordinere og udvikle de nødvendige aktiviteter.

Foreninger mv. har også budt ind med ideer, som blev behandlet på et offentligt møde i foråret 2015.

Arbejdet med at lave et program for en fornyelse af bymidten i Vordingborg er afsluttet. Programmet er udarbejdet i samarbejde med den kommende Byledelse og er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015. Læs hele programmet eller de enkelte dele under Program 2015-2020. Programmet er godkendt i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Borgerinddragelse

Administrationen vil i projektet afprøve forskellige metoder til borgerinddragelse, for eksempel:

  • ”Plug-in” sted – et ”Byens Hus” for netværk, fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud kombineret med udstilling af de/kontaktmuligheder til de eksisterende faglige, erhvervsmæssige og kulturelle netværk vi har. Plug-in stederne placeres hvor stiforbindelserne – de røde løbere krydser bymidten
  • Midlertidige butikker, f. eks til brug for organisationer, kunsthåndværkere, eller som et led i fremstød for lokal fødevareproduktion
  • Rum hvor kreative sjæle går sammen om en udstilling.
  • Kampagnekontor for virksomheder f.eks. hvor byggebranchen præsenterer nye materialer/ miljøbesparende metoder m.m.
  • Etablering af nye opholds- og aktivitetsrum i stedet for nedslidte ejendomme.
  • Stiforbindelser mellem de aktiviteter og mødesteder der findes i byen – de røde løbere, stier mellem bymidten og de steder, hvor mange færdes i dagligdagen.