Hvorfor De Røde Løbere

 

Vordingborg har det hele. Spændende, små virksomheder. En god international togforbindelse – tog til København, Hamburg, Berlin stopper i Vordingborg.

Et vibrerende kulturliv med en stærk teater og musik scene. Mange studerende, uddannelsestilbud, befolkningstilvækst og smukke naturomgivelser.  Men Vordingborg har et gammelt ry for at være et ’dødt sted’ – en by hvor der ikke sker noget. I virkeligheden sker der næsten så meget, at det er svært at følge med.

Vi vil have vendt stemningen og holdningen til byen. Vordingborg står som mange andre små og mellemstore byer overfor en række store udfordringer i i forhold til de generelle samfundsmæssige ændringer. Flytning fra land til by, udvikling i detailhandelen, befolkningens alderssammensætning er nogle af de forhold, som kommunen skal tage højde for i planlægningen. Forandringerne rækker ind i fremtiden, og de skaber udfordringer i forhold til udformningen af byens rum og det liv byens borgere gerne vil leve.

Her er behov for udvikling af livet i bymidten og udvikling af en ny identitet som kommunens hovedby en by, der demonstrerer alle de aktiviteter, samarbejder og fællesskaber vi rummer i kommunen. 

Brochure om De Røde Løbere