Evaluering

KORT BESKRIVELSE AF EVALUERING AF FORSØGSPROJEKTER OM BYMIDTER

For at skabe liv og nye muligheder i bymidter, handelsgader og mindre byer generelt har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2014 afsat byfornyelsesmidler til en ny forsøgspulje med temaet "Butiksgader og bymidter under pres".

Det overordnede formål med puljen er at igangsætte projekter, der kan bidrage til at byfornyelseslovens muligheder tilpasses de aktuelle udfordringer, som landets by- og boligområder står over for.

Med puljen støttes konkrete forsøg med at sætte gang i nytænkende byfornyelsesforsøgsprojekter i de mindre byer bl.a. gennem nytænkning af problemramte handelsgader og omdannelse af tomme butikslokaler.

Fem projekter i byerne Mørke, Rudkøbing, Haslev, Langå og Vordingborg har fået tilsagn om støtte, og det er de projekter, som nærværende følgeevaluering har fokus på i perioden 2015 til 2018.

I december 2015 og januar 2016 har Oxford Research, Seismonaut og Boris Broman Jensen (evaluator for ministeriet) gennemført en baselinemåling som led i følgeevalueringen af byfornyelsesforsøgsprojekter i butiksgader og bymidter under pres.

Baselinemålingen er afrapporteret i et baselinenotat i februar 2016. Baselinenotatet er den første del af følgeevalueringen, som skal vurdere resultater og effekter af byfornyelsesforsøgsprojekterne i Vordingborg, Haslev, Mørke, Rudkøbing og Langå.

I baselinenotatet er udgangspunktet i de fem byer, inden projekterne gik i gang (eller i starten af projekterne), beskrevet. Dette udgangspunkt anvendes til at vurdere, hvorvidt der undervejs i evalueringsperioden frem til 2018 sker ændringer i de fem projekters bymidter og handelsgader, både som følge af støtten fra forsøgspuljen og som følge af den øvrige områdefornyelse, som foregår i de fem bymidter og handelsgader.

Læs mere om EvalueringsarbejdetDu vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side.