Bycentrum Vordingborg

Arbejde med byledelse 2017

Byens professionelle parter er nu ved at konstituere sig i en bycenterforening "Bycentrum Vordingborg", der tager afsæt i et bymidtesamarbejde mellem Vordingborg Kommune og en række af byens centrale aktører. Arbejdet med etableringen af Bycentrum Vordingborg blev i 2016 en del af De Røde Løbere og er nu forankret hos Vordingborg Erhverv, som en del af den tilstræbte organisering af bymidtens parter.

Læs mere om Bycentrum Vordingborg

Arbejde med byledelse 2015 - 2016

Byens professionelle parter (tidligere Partnerskabet) består af grundejere, handelsforeningen og andre aktive agenter indenfor bymidten. Ideen er, at organisationen bringes i en for, der mere permanent skal stå for nytænkning i bymidten. Partnerskabet samarbejder med Byens Brugere, Byens Rådgivere og IK-gruppen.

Hvidbog - Byens professionelle parter Algade

En del af byens parter har samarbejdet om en fælles ide og et fælles syn på Vordingborgs muligheder og udvikling, specielt indenfor handel og bymidte.

Du kan se resultatet af samarbejdet i "Hvidbog - Udvikling af Algade".

Hvad er Byens professionelle parter

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet beskriver Partnerskaber i Områdefornyelser:
"En vellykket områdefornyelse kræver, at alle kræfterne kommer i spil. Partnerskaber mellem det offentlige og det private er en måde at få flere ressourcer ind i omdannelsen af vores byer og bysamfund. I loven stilles der krav om at kommuner, der får områdefornyelsesstøtte, indgår i et strategisk samarbejde med områdets interessenter, såvel offentlige som private parter."

Referater fra møder