Byens Brugere og Rådgivere

Byens Brugere og Rådgivere er nu en del af Byforum Vordingborg. De er samtidig fortsat en del af den fysiske projektudvikling i De Røde Løbere.

Byens Brugere er:

Idrætsråd, Handicapråd, Seniorråd, Skolebestyrelser, Ungeråd, Frivillighedsrådet, ildsjæle, borgere og andet godtfolk der gerne vil være aktive i byen.

Byens Brugere bidrager med:

  • idéer til brug af de offentlige rum
  • forslag til aktiviteter/attraktioner langs de røde løbere
  • ønsker til butikkerne, serviceniveau butiksmiks mm.

Ideerne behandles i workshop/arbejdsgrupper og bearbejdes efterfølgende i Kommunekontoret og i Partnerskabet.

   

Klik på billederne og læs nogle af de indkomne forslag

Referater fra møder

Byens rådgivere er:

  • Kunstnere, eksperter, kulturpersonligheder, konsulenter mm.

Byens rådgivere bidrager med:

  • bearbejdning af ideerne fra Byens Brugere.
  • deres viden om kompetent, kunstnerisk og æstetisk indretning af de offentlige rum.
  • deres viden om organisationsudvikling og om forskellige faglige problemstillinger indenfor udvikling af Byledelsen og af byen som helhed.
  • eksperter og konsulenter kan i projektperioden i øvrigt inddrages i forskellige problemstillinger.