IK-gruppe

IK-gruppe, den interne koordinerings gruppe i projektet, (tidligere Kommunekontoret) består af en administrativ arbejdsgruppe, der skal fungere som drivere og vejledere i projektet – Én indgang til kommunen. 

  • IK-gruppen står for formidling indadtil og udadtil i projektet
  • IK-gruppen vil fungere som bindeled mellem de forskellige grupper og medvirke til at sikre en fagligt korrekt sagsbehandling i den kommunale administration og den nødvendige politiske behandling. 

IK-gruppens sammensætning 2016 og 2017

IK-gruppens sammensætning 2018