Tilknyttede projekter

Bacheloropgave om De Røde Løbere

Ved virksomhedspraktikant Morten J. Sejrsen 

Jeg har i perioden februar - juni 2016 – som afslutning på min bacheloruddannelse som landskabsarkitekt ved Københavns Universitet – haft mit virksomhedsophold i Vordingborg kommune i afdelingen Plan og Byg.

Her har jeg udarbejdet min bacheloropgave og min virksomhedsrapport. Mine 2 værter i kommunen har været Arkitekt op projektleder Rosa Philippine Schollain og Byplanlægger Vibeke de Neergaard.

Bacheloropgaven vedrører byfornyelsesforsøgsprojektet "De Røde Løbere i Vordingborg", der løber i perioden 2016 – 2018.

En væsentlig opgave for dette forsøgsprojekt er etablering af en slagkraftig Byledelse, og et succeskriterium er inddragelse af en bred kreds af byens brugere i denne Byledelse.

Jeg har i opgaven særligt undersøgt den etablerede Byledelses inddragelse af gruppen Byens Brugere – med henblik på at kunne vurdere, om forsøgsprojektet er kommet godt fra start i den indledende fase. Er Byledelsen på vej til at blive en slagkraftig organisation?

Virksomhedsrapporten er en dokumentation af mit virksomhedsophold i kommunen – og vedrører blandt andet følgende opgaver, hvor jeg har medvirket:

  • Et mindre grafisk statement – en kommunikationsplan med et Message House med forsøgsprojektets hovedbudskaber.
  • En story map – et digitalt formidlingsredskab med oplysninger om Vordingborg bymidte til almindelige brugere.
  • Deltagelse i, herunder referatskrivning, møder i Byledelsen og dens grupper.

 

Præsentation til bachelorprojekt

Virksomhedsrapport

Forhave på forkant

Lokale kræfter er essentielle medspillere i udviklingen af Vordingborg Kommune. Projektet "Forhave på Forkant" skal styrke samarbejdet mellem kommune og lokale kræfter og forme en fælles effektiv indsats for at udvikle af lokalområderne.

Ved kommunesammenlægningen i 2007 vedtog Vordingborg Kommune en nærdemokratimodel, som indebar etablering af 17 (nu 16) lokalråd. Lokalrådene skulle sikre, at der ikke var for langt fra borgeren i lokalområderne til det politiske niveau. Samarbejdsstrukturen er gennem årene blevet tilpasset, og lokalrådene er flere steder langt mere end en kontaktflade mellem lokalområdet og det politiske liv, og ejerskabet blandt lokale aktører er stor. Men modellens fulde potentiale er endnu ikke forløst og samarbejdsstrukturen og -kulturen skal optimeres, hvis vi skal skabe den bedst tænkelige samarbejdsmodel lokalråd, kommune og lokale aktører imellem.

Projektet tager udgangspunkt i den eksisterende samarbejdsrelation, og målsætningen er at skabe en ny fælles struktur og kultur for samarbejdet, som fungerer bedre for alle parter og samtidig styrker lokalområdernes selvforståelse i forhold til en positiv udvikling.

Forhave på forkant

 

Kim Larsen koncert maj 2016

I forbindelse med Kim Larsen koncerten i maj 2016 blev der udarbejdet en film, der viser Vordingborg fra sin bedste side. 

Masterafhandling: Mellem borg og kyst

Strategisk helhedsplan for Vordingborg By

” Vordingborg har, mere end de fleste andre købstæder, været genstand for dramatiske op- og nedgangstider i kraft af dens skiftende status som fæstningsby, fiskerby, købstad, hospitalsby og senest som post-industriel arbejderby i et internationalt marked med øget global konkurrence. Vordingborg har, med de seneste års tiltag, haft tiltagende fokus på kulturelle aktiviteter gennem bl.a. etableringen af det nye Danmarks Borgcenter, i det tidligere lokalhistoriske museum ved den middelalderlige borgruin, og det nyligt søsatte byudviklingsprojektet ”De Røde Løbere” for at skabe kulturel synlighed. Det spæde grundlag for en eventuel mulig transformation af Vordingborg fra klassisk arbejderby til en attraktiv historisk kulturby, er således allerede til stede og det er netop denne urbane forvandlingsstrategi og vision som helhedsplanen søger at understøtte.

(…)

Kun ved grundigt at lytte og undersøge byens liv, kultur og dens fysiske tilstand, bliver vi bedre i stand til at udarbejde klare og idérige visioner, som realistisk grundlag for de konkrete indsatser. Visioner knyttes til drømme og afstanden mellem drøm og realitet hedder handling.”

Piet Rose 2016

Læs Masterafhandlingen

Virksomhedspraktikant i De Røde Løbere

Virksomhedspraktikant Ursula Cramer-Møller

Jeg har været en måned i virksomhedspraktik hos Afdelingen for Plan og By i Vordingborg Kommune, hvor jeg har været tilknyttet arkitekt og projektleder Rosa Philippine Schollain og arbejdet med byfornyelsesprojektet ”De Røde Løbere”.

Efter første år på min kandidatuddannelse Kultur & Formidling, følte jeg, at jeg havde brug for at spore mig mere ind på min interesse for byudvikling/byplanlægning, for at få en bedre fornemmelse for hvordan arbejdsområdet fungerer i praksis. Derfor valgte jeg at tage orlov fra mit studie fra september 2016 og et år frem. Gennem virksomhedspraktikken har jeg netop fået en klarere forståelse for, hvad det vil sige at arbejde med byudvikling. Det har jeg fået gennem de arbejdsopgaver og aktiviteter Philippine har sat mig i gang med, heriblandt:

  • Fremlæggelse for HTX elever omkring Vordingborg stationsområdes byfornyelsesprojektet.
  • Foretaget interessentanalyse i forbindelse med projekt ”Panterløberen”; en løbe- og oplevelsesrute med tilgængelighed i fokus.
  • Deltaget til forskellige møder – både i forbindelse med De Røde Løbere men også internt i Afdelingen for Plan og By.
  • Brugerinvolvering med unge. I den forbindelse har vi blandt andet haft besøg af en 10. klasse, der skulle give deres bud på hvordan Vordingborg kunne blive en mere attraktiv by.
  • Skrevet en projektbeskrivelse af ”Panterløberen” i samarbejde med Rebekka Gertz Andersson fra DGI Huset Panteren.

Efter et kortere ophold på Krogerup Højskole (fra januar til marts 2017), hvor jeg skal have undervisning i faget Storbyen Puls; et fag der ligeledes beskæftiger sig med byudvikling og –planlægning, vender jeg tilbage til arbejdet med byfornyelsesprojektet ”De Røde Løbere”. Fra september 2017 skal jeg i forbindelse med mit kandidatstudie i praktik. Foreløbig er planen at fortsætte hos Afdelingen for Plan og By, hvor jeg kan få min praktikplads. På længere sigt skal mit speciale skrives – et speciale der med fordel kunne tage udgangspunkt i mit praktikforløb.