Program 2011-2015

Områdefornyelsen gennemført 2011 - 2015

Områdefornyelsen 2011 - 2015 i Vordingborg omfatter tre områder i bymidten - Algade, Kirketorvet og Voldgade/Karolinegangen. Områder som hver især har stor betydning som ramme om bylivet og bymidtens funktion. Trafikken i bymidten er ikke behandlet som en del af områdefornyelsen. De enkelte tiltag er derfor gennemført, således at den fremtidige trafik kan tilrettelægges på flere forskellige måder.

Projekterne blev udarbejdet på grundlag af en forudgående planlægningsproces med dialoggrupper, som fandt sted i efteråret 2011, og som resulterede i kommunalbestyrelsens beslutning om områdefornyelsens endelige indhold i januar 2012.

Algade er udstyret med ny belysning, træerne er blevet beskåret og udtyndet, og belægningen repareret og forbedret, hvor der er opstået ujævnheder. Der er ryddet op i gadeinventaret, som er suppleret og samordnet i en antracitgrå farve, og der er opsat nye belysningsarmaturer.

Kirketorvet har fået ny asfaltbelægning og der er indrettet et nyt parkeringsareal på pladsens midte. Fortovene omkring torvet er bibeholdt, og der er anlagt en lille opholdsplads med et siddemøbel og lav beplantning i hjørnet mod kirken, hvor også statuen af Frederik d. 7. er blevet placeret.

Voldgade har fået ændret sin profil med anlæg af fortov langs parkeringsarealet mod Karolinegangen. Kørebanen  er udstyret med hævede flader, der nedsætter hastigheden og markerer fodgængernes passage af vejarealet.