Program

Projektet de Røde Løbere skal ses i forlængelse af Områdefornyelse 2011 -2015 for Vordingborg midtby, vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg den 27. januar 2011.

Programmet 2011 -2015 indeholder en vifte af forskellige projekter, hvoraf tre i 2012 blev udvalgt til realisering. Det hidtidige arbejde med områdefornyelsen har betydet et visuelt løft i bymidten, og det har sammen med investeringerne i Slotstorv og i et nyt Borgmuseum betydet en kvalitetsforbedring af bymiljøet her. Men det har ikke ændret ved det faktum, at der fortsat er mange tomme butikslejemål og at der er et behov for tilførsel af nye funktioner i byen.

Derfor er der nu udarbejdet aktuelt program for arbejdet: Program - Områdefornyelse 2016 - 2018 for Vordingborg by, De Røde Løbere - Plads til at mødes

 

Politisk behandling