Arrangørguide

Få styr på ansøgningsprocessen og hvilke ansøgninger du skal indsende, når du skal afholde et offentligt arrangementer.

 • Altid søge
  - Tilladelse til anvendelse af veje, pladser og grønne områder
  - Tilladelse fra Politiet
 • Ofte søge
  - Tilladelse til opsætning af telte, scener, camping mm.
  - Tilladelse til salg af alkohol og fødevare
 • I nogle tilfælde
  - Tilladelse til musik og lydanlæg
  - Præhospitalt center Region Sjælland
  - Tilladelse til brug af fredede arealer og bygninger

Ansøg i god tid

Tilladelserne til arrangementer varierer i kompleksitet og sagsbehandlingstid og har derfor forskellige ansøgningsfrister.

Så for at du kan være sikker på at have de nødvendige tilladelser på plads før dit arrangement skal afholdes, så tjek lige ansøgningsfristerne i nedenstående link og få søgt i god tid.

Se deadlines for indsendelse af ansøgninger til arrangementer

Information om de forskellige tilladelser