Tilladelse til anvendelse af veje, pladser og grønne områder

For at få tilladelse til at afholde et arrangement på Vordingborg Kommunes veje, pladser eller grønne områder, skal du ansøge om lov til at bruge arealet.

  • Hvis arrangementet kun skal foregå på et grønt område, skal du sende ansøgningen som mail til Trafik, Park og Havne
  • Hvis arrangementet skal foregå på et vejareal (fortove og rabatter er også en del af vejarealet), skal du søge via et af de to links nedenfor.
  • Hvis arrangementet skal foregå på både vejareal og grønt område, søges der samlet for begge dele via et af de to links nedenfor. 

Yderligere vejledning vil du finde på begge nedenstående links.

For virksomheder - ansøgning om råden over vejareal (virk.dk)

For privatpersoner - ansøgning om råden over vejareal (borger.dk)

OBS!! Ansøgningen skal være os i hænde senest 4 uger før arrangementet.