Ørslev

Industriområde tæt beliggende på Sydmotorvejens afkørsel 40. Adgang fra Københavnsvej ad Ørslevvej og Ugledigevej eller ad Svingkærvej til Industriparken.

Industriområdet udgør ca. 480.000 m², med ledige arealer på i alt ca. 147.000 m² helt eller delvis byggemodnet. Området er ikke udstykket, og arealerne sælges og udstykkes efter nærmere aftale. Mellem industriområdet og boligområdet er et ca. 120 m bredt beplantningsbælte.