Kastrup / Ndr. Vindinge

Møllegården

Området ligger i udkanten af Vordingborg by mod vest. Første del blev udlagt til industriområde i slutningen af 60’erne. Senere er flere arealer inddraget, og således byggemodnet i flere etaper. 

Den ledige del af industriområdet udgør ca. 240.000 m², hvoraf ca. 50.000 m² er helt eller delvis byggemodnet. Det salgsbare område er ikke udstykket i parceller, da områdets arealer udstykkes efter nærmere aftale.

Indkørsel fra Næstvedvej ad Hovedakslen som områdets primære adgangsvej.

  

Sigynsvej

Arealet er beliggende på matr. nr. 5 a m.fl. Ndr. Vindinge ud mod Næstvedvej mellem Gammelsøvej og Granvej.

Det samlede areal udgør 6.197 m². Arealet kan anvendes til ikke genevoldende erhverv.

Arealet udgør en naturlig forlængelse af det allerede eksisterende erhvervsområde.