Nymarksvej, 4780 Stege

Tomt areal til opførelse af boliger

I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 udbyder Vordingborg Kommune matr.nr. 34 x Stege Markjorder, Nymarksvej, 4780 Stege til salg i offentligt udbud.

  • Arealet er på 11.136 m2. 
  • Købesummen skal betales kontant.
  • De øvrige vilkår for salget fremgår af udbudsmaterialet der består af købsaftale og bilag (se nederst på siden)

Købsaftale (købstilbud) skal være skriftligt og sendes til mail leva@vordingborg.dk eller afleveres i lukket kuvert – mærket ”købsaftale 19/19796” til Vordingborg Kommune, Storegade 56, 4780 Stege, att. Lene Vaupel hurtigst muligt. Indkomne købstilbud behandles løbende.

Vordingborg Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud eller til at forkaste samtlige tilbud, der er modtaget. Købstilbud skal være gældende indtil politisk behandling.