Vordingborg

Arealerne der ligger øst for Vordingborg Uddannelsescenter, er beliggende på en del af matr.nr. 7f og 7al Iselingen, på hhv. ca. 7.400 m² og 20.000 m². De er udlagt til  opførelse af medierelaterede virksomheder, inden for såvel den offentlige som den private sektor eller til virksomheder, som efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt kan finde plads i området.

De fire byggefelter er på i alt 52.600 m², hvoraf det ene er bebygget af TV2-Øst. Der findes to lokalplaner; for matr. nr. 7f og del af 7 al Iselingen gælder lokalplan nr. E-9.2, og for del af 7 al Iselingen gælder lokalplan E-9.1. Anvendelse og bebyggelse skal ske i henhold til bestemmelserne i disse.