Servicemål

Borger- og Arbejdsmarkedsafdelingen

Rekruttering, opkvalificering af ansatte m.v. 

 • Virksomheden vil blive kontaktet om henvendelsen senest den efterfølgende arbejdsdag.
 • Ved rekruttering af ordinær arbejdskraft vil virksomheden senest inden for 3 arbejdsdage få tilbudt kvalificerede kandidater eller – hvis dette ikke er muligt – blive kontaktet med forslag til alternative løsninger.
 • Ved rekruttering i privat løntilskud, virksomhedspraktik m.v. – senest inden for 5 arbejdsdage.
 • Ved rekruttering til offentlige løntilskudsansættelser – senest inden for 10 arbejdsdage.
 • Jobrotation, voksenlærlinge, efteruddannelse – tilbud om besøg af virksomhedskonsulent senest inden for 5 arbejdsdage.
 • Iværksættelse af afskedigelser, arbejdsfordeling – tilbud om besøg af virksomhedskonsulent senest inden for 5 arbejdsdage 

Fastholdelse af sygemeldte, fleksjob, vejledning om refusion

 • Virksomheden bliver kontaktet med råd og vejledning senest den efterfølgende arbejdsdag
 • Ved fastholdelse – tilbud om besøg af virksomhedskonsulent senest inden for 5 arbejdsdage
 • Rekruttering til fleksjob – senest inden for 5 arbejdsdage

Udbetaling af refusion (sygedagpenge, fleksjob, løntilskud, jobrotation m.v.)

 • Virksomheden bliver kontaktet om henvendelsen senest den efterfølgende arbejdsdag 

Råd og vejledning, som ikke er omfattet af ovenstående, øvrige henvendelser m.v. 

 • Virksomheden vil blive kontaktet om henvendelsen senest den efterfølgende arbejdsdag.
 • Ved myndighedsopgaver tilstræbes, at en afgørelse kan træffes inden for 10 arbejdsdage – hvis ikke det er muligt, vil virksomheden inden for 10 arbejdsdage modtage en orientering om sagens forløb, og hvornår endeligt svar kan foreligge.

Godkendt i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-11-2014