Affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg

Liste over affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg i Vordingborg Kommune

 -       DTU VET affaldsforbrændingsanlæg på Lindholm. Kapacitet 60 kg affald pr. time.

 Annonceret  den 10. januar 2018 i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1271 af 21. november 2017 om anlæg, der forbrænder affald.