Mobil og bredbånd

Gode bredbåndsforbindelser og mobildækning er en grundforudsætning for vækst i vores samfund. Det kan have stor betydning for borgere og virksomheder og for at styrke erhvervslivet og skabe vækst og beskæftigelse. Det er derfor i kommunens interesse at arbejde for, at der er god mobil- og bredbåndsdækning i kommunen, og det er derfor også et stort politisk fokusområde.

Du har nu mulighed for at søge om tilskud til etablering af bredbånd via bredbåndspuljen.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.