Mobil og bredbånd

Gode bredbåndsforbindelser og mobildækning er en grundforudsætning for vækst i vores samfund. Det kan have stor betydning for borgere og virksomheder og for at styrke erhvervslivet og skabe vækst og beskæftigelse. Det er derfor i kommunens interesse at arbejde for, at der er god mobil- og bredbåndsdækning i kommunen, og det er derfor også et stort politisk fokusområde.

Desværre oplever en del borgere og virksomheder i Vordingborg Kommune dårlig eller slet ingen mobildækning og langsomme eller ikke-eksisterende internetforbindelser. Derfor er der brug for en bedre kortlægning af den faktisk oplevede dækning.

Du har nu mulighed for at søge om tilskud til etablering af bredbånd, hvis du bor i et område med dårlig dækning.