Hvad har vi gjort?

Mobil- og bredbåndsmesse

Den 19. september 2015 inviterede kommunalbestyrelsen alle borgere og virksomheder til Mobil- og bredbåndsmesse i VU-hallen, Vordingborg.

Formål med messen

At skabe et rum, hvor lokalråd, borgere og virksomheder kunne møde leverandører inden for mobil- og bredbåndsområdet og på den måde få en viden og dialog om mulighederne i deres område eller på en enkelt ejendom, og om hvilke tekniske løsninger der er til rådighed nu og i nærmeste fremtid.

Se kort film fra messen her (TV2Øst via Bjarne Fehstedt, Stensvednet).

Leverandører        

Følgende leverandører deltog på messen

  • Telenor butik, Vordingborg
  • Fibia
  • YouSee sammen med 5 lokale antenneforeninger
  • 3
  • TDC Butik
  • TDC Erhvervscenter
  • IT FON
  • LandNet
  • Lollands.Net
  • Net1

Ud over leverandørerne var lokalrådene også repræsenteret med en stand. Flere af kommunens lokalråd arbejder intenst med at forbedre dækningen i deres område og varetager dialogen på de øvrige borgeres vegne.

Vordingborg Kommune deltog også selv med en stand, hvor vi fortalte om kommunens arbejde for at fremme bedre mobil og bredbåndsdækning og om de forskellige redskaber, der er til at se, hvilken dækning man kan få hos sig selv. 

 Se en film med alle oplæg her