Hvordan er dækningen?

Tjekditnet.dk

På tjekditnet.dk kan du se bredbåndsdækningen i kommunen (og sammenligne med andre kommuner). Derudover kan du se, hvilke udbydere der er, og hvilke teknologier (kobber, kabel-tv, fiber og fast trådløst), der er, helt ned på adresseniveau. Du kan også se hvilke teknisk mulige hastigheder og udbudte bredbåndshastigheder, der findes lige nu. 

 

Mastedatabasen

På mastedatabasen kan du få vist et kort over eksisterende og fremtidige (planlagte) antennepositioner, der er i dit område eller i kommunen. Ved at klikke på en position (en prik) på kortet kan du se, hvilke leverandører (antenneejere) der er på positionen.

  

Mobildækningen bliver bedre

I 2014 og 2015 skete der en mærkbar forbedring af den oplevede mobildækning mange steder i kommunen.

  • TDC udskiftede teknologi fra Ericsson til Huawei backbone udstyr i hele Vordingborg Kommune, som medførte  større kapacitet og bedre dækning med det samme antal master.
  • Telenor og Telia, der er fusioneret, har sammenlagt deres sendesystem og master, som for deres kunder også vil betyde en forbedring i dækningen.
  • Der skete en massiv opsætning af 4G-sendeudstyr i det meste af kommunen i 2014, primært bestående af master, men der kan også forventes opsætning af enkelte nye master, hvilket har resulteret i væsentlige forbedringer i dækningen i store dele af kommunen – hvis man har en nyere telefon, der understøtter 4G. 
  • Vordingborg Kommune har etableret gratis gæste-wifi på Panteren ved login på VorNet, som giver mulig for adgang for alle via deres Facebook-, Google-, LinkedIn- og Microsoftkonto, eller via en SMS til deres mobiltelefon.
  • I løbet af 2015/2016 etableres en sammenhængende kommunal wifi-løsning rettet mod brugere og gæster i og ved kommunens fritids-, idræts- og kulturfaciliteter og på udvalgte kommunale ejendomme.
  • Der etableres også gratis wifi for turister (1 time om dagen) på udvalgte centrale offentlige steder/pladser i de tre købstæder.
  • Vordingborg Kommune indgår i et fælles udbud (SKI) om levering af mobildækning (tele og data) til medarbejdere og institutioner. Med det fælles udbud (SKI) kan vi – ud over at opnå den bedst mulige pris – presse markedet til at investere i forbedringer i mobildækningen generelt i en række områder.