Søg tilskud fra bredbåndspuljen

  • Det er nu muligt at søge om tilskud til etablering af bredbånd, hvis du bor i et område med dårlig dækning.
  • Energistyrelsen har med bredbåndspuljen givet mulighed for at borgere kan gå sammen lokalt og søge om tilskud til etablering af bredbånd til boliger, virksomheder og/eller sommerhuse hvis en række kriterier er opfyldt.
  • Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.