Antonibakken

Udbud af byggegrunde på Antonibakken.

Udbuddet omfatter arealer til byggeri af rækkehuse i bygaden samt samlet areal i to af vængerne, hvor der kan bygges enkeltstående villaer.

I den sydlige ende af området er en mindre del allerede afhændet til Vordingborg Boligselskab, der vil etablere boligbebyggelse på ca. 30 boliger plus et fælleshus.

Udbudsprogram

Bilag B: Udkast til købsaftale

Bilag C: Købstilbud (tilbudsliste)

Bilag D: Lokalplan B 16.15.01 

Bilag E: Koteplan og angivelse af delområder 1:1000

Bilag F: Luftfoto

Bilag G: Oversigtskort byggemodning og LAR løsning

Bilag H: Rapport om arkæologiske forundersøgelser

Bilag I:   Rapport om geotekniske og miljømæssige forhold

Bilag I A: Geoteknik, boreprofiler