Udviklingsplaner By og Vand

Udbud af tre strategisk-fysiske udviklingsplaner By og Vand for Vordingborg, Præstø og Stege.

Udbuddet omfatter udarbejdelse af tre strategisk-fysiske udviklingsplaner i et koordineret parallelt forløb. Der skal udarbejdes én strategisk-fysisk udviklingsplan for Vordingborg Nordhavn, én for Præstø Havn og én for Stege kyst. Der inviteres til at afgive et samlet bud på de tre udviklingsplaner.

I de tre købstæder og kystbyer med samme kulturelle og topografiske grundlag, skal der i en involverende og samskabende proces med byernes parter, arbejdes med de stedsspecifikke byrum og vandrum, bygninger og anlæg, med et fokus på fritids- og vandaktiviteter.

For at opnå et stærkt og fagligt bredt grundlag, inviteres tværfaglige teams til at afgive bud. Her vægtes ekspertise i klimatilpasning, i udvikling af inviterende byrum og vandrum for mennesker, høj arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet, samt i ekspertise indenfor borgerinvolvering og samskabelsesprocesser.

Link til udbudsmateriale