Trafik, Park og Havne udbud

Udbud af skolebuskørsel med garantibusser

Garantibusser spørgsmål og svar

Der er afleveret tilbud -  Her kan du se dokument med indstilling.

Tilbud skal modtages hos: 
Trafik, Park og Havne, Vordingborg Kommune
Mønsvej 130, 4760 Vordingborg
Att. Bo Kuno Christensen 

Offentliggørelse                                      15. februar 2016
Senest tilmelding til spørgemøde              7. marts 2016
Spørgemøde                                           11. marts 2016 kl. 13-15
Frist for afgivelse af spørgsmål                 21. marts 2016
Offentliggørelse af spørgsmål og svar       30. marts 2016
Afleveringsfrist                                         8. april 2016 kl. 11  
Meddelelse om tildeling af kontrakt          11. april 2016
Stand-still-periode                                   11. – 22. april 2016
Underskrivning af kontrakt                      25. april 2016
Kørselsstart                                              1. august 2016 

Spørgsmål og svar vil også blive offentliggjort på denne side.
Det påhviler tilbudsgiverne selv at holde sig orienteret.
Tilbuddet skal afgives på de blanketter, der hører til udbudsmaterialet.
Tilbuddet skal afleveres i kuvert mærket med "Må ikke åbnes. Tilbud på skolebuskørsel med garantibusser i Vordingborg Kommune".
Der afholdes ikke offentlig åbning af tilbuddene.