Indskrivning på Gåsetårnskolen

Den koordinerende indskrivning foregår via Anne Mortensen, afd.leder på Kastrup afd. efter følgende principper:

Såfremt der er plads i klassen (max 28) på den matrikel, der er nærmest elevens bopæl/ den matrikel eleven ønsker, starter eleven der.  Hvis der er plads, men forhold der taler for, at der ikke kommer flere elever i klassen, tages der højde for dette. Det undersøges og vurderes af afdelingslederne i det enkelte tilfælde.

Hvilken afdeling eleven placeres på er suverænt konstitueret skoleleder Klaus da Cunhas beslutning.