Handleplan for sprog og læsning i Vordingborg Kommune

Det er helt grundlæggende for børn og unges dannelse og udvikling af faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, at de udvikler gode sprog- og læsefærdigheder.

Al pædagogisk personale i Vordingborg Kommune skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at børn og unge i Vordingborg Kommune tilegner sig nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at de bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesfor- løb og bliver rustede til at deltage i samfundet som demokratiske medborgere.

Sprog og læsning læres i mange situationer, og ikke kun i skolen. Miljøet uden for skolen og i barnets tidlige liv tillægges stor betydning for barnets skriftsprogsudvikling. En god tale- sproglig udvikling er en forudsætning for, at barnet udvikler gode sprog- og læseforudsæt- ninger. Det er dermed af betydning for børns læseudvikling, at der foregår tidlig og målrettet indsats og sproglige aktiviteter for at udvikle børnenes sprogkompetence.

Læs mere om læsehandleplanen