Gåsetårnskolens udviklingsplan 2017-2019

Skolerne skal udarbejde lokale udviklingsplaner på skole- og afdelingsniveau, som opfølgning på strategiplanen for skolevæsenet 2017-2019.

Udviklingsplanen gælder for et skoleår af gangen og skal beskrive, hvordan skolen arbejder med de strategiske målsætninger.

Gåsetårnskolens udviklingsplan 2017-2019