Gåsetårnskolens udviklingsplan 2019-2021

Skolerne skal udarbejde lokale udviklingsplaner, som opfølgning på strategiplanen for skolevæsenet.

Udviklingsplanen gælder for perioden 2019-2021 og beskriver, hvordan skolen arbejder med de strategiske målsætninger.

Gåsetårnskolens udviklingsplan 2019-2021