Strategiplan for folkeskolerne i Vordingborg Kommune

Strategiplanen løber fra år 2017 - 2019

I Vordingborg Kommune er folkeskolen det naturlige valg for alle forældre – et sted, hvor alle børn har de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt i fællesskab med andre. 

Folkeskolens kerneopgave er læring og skal tilrettelægge læringsmiljøer, der skaber gode muligheder for, at alle børn og unge kan udvikle de kompetencer og den livsduelighed, der skal til for at få en uddannelse og skabe sig et godt voksenliv.

Strategien skal understøtte de tre overordnede mål:

  1. Synlig læring for alle elever

  2. Gode læringsmiljøer for alle elever

  3. Mere og bedre samarbejde med elever, forældre og medarbejdere, samt i overgangene 

Læs mere om Strategiplan for folkeskolerne