Bridge

`Alle børn har ret til at være en del af et fællesskab – uanset forskellighed’

På Gåsetårnskolen arbejder vi anerkendende og systematisk, hvor vi med Bridge skaber inkluderende læringsmiljøer for alle børn og unge, således at alle børn og unge oplever værdig deltagelse i faglige og sociale fællesskaber.

’Alle børn har ret til værdig deltagelse i forskellige læringsfællesskaber, hvor forskelligheder opleves som en styrke og hvor det enkelte barn føler sig mødt og anerkendt i meningsfulde og udviklende læringsmiljøer’

Bridge er dermed skolens tilgang til og arbejdsmetode med inklusion.