Dansk som andetsprog

Tosprogede elever deltager i skolens dagligdag på lige fod med alle skolens elever. Dansk som andetsprog – både basis- og supplerende undervisning – er derfor en sproglig bro til skolens hverdag og skolens fag.  

Gåsetårnskolens sprogcenter

Eleverne modtager undervisning i hhv. basis og supplerende dansk som andetsprog. Basisundervisningen foregår på små hold, og den supplerende undervisning gives som en ekstra støtte i undervisningen i elevens stamklasse, i de fag, hvor eleven har størst behov for sproglig støtte.

På basis-holdet undervises i alfabetisering, i fagene dansk, matematik, natur/teknologi og i undervisningen inddrages også kulturforståelse, samfundsforhold, demokrati, religion, dansk humor, konfliktløsning osv.

I sprogcenteret undervises efter Genrepædagogikkens principper og Teaching learning cykle som organiserede ramme for undervisningen. En pædagogik og metode som fokuserer på sproget i alle fag og tekster, og som bygger på teorien om, at man lærer sprog samtidig med, at man lærer om et emne/fag. Genrepædagogik er stilladserende undervisning, hvor læreren hele tiden modellerer opgaveløsninger. Genrepædagogikken handler om at nærme sig sproget og en ny viden i et givet emne, ved sammen at finde sprogets struktur. Man lærer, at forskellige tekster har forskellige formål. Undervisning med genrepædagogik foregår oftest i flere faser. Der vil altid være en fase, hvor læreren styrer et fælles arbejde på holdet, som stilladserer elevernes selvstændige arbejde. I det fælles arbejde præsenterer læreren en nøje gennemtænkt model for opgaveløsning, som eleverne skal efterligne. Man har som lærer derfor tænkt over, hvordan forskellige måder at bruge sprog på kan bygge bro mellem hverdagssprog og fagsprog. Dvs. al sprogindlæring forekommer i en kontekst i div. sprogbrugssituationer.

Modersmålet inddrages i undervisningen, da sprogene støtter hinanden. Det bedste grundlag for at lære flere sprog er et solidt førstesprog. Der gives fortællelektier for hver dag, som betyder, at eleverne fortæller hjemme på modersmålet, hvad de har arbejdet med i skolen. Således udvikles begge sprog samtidigt. Forældrene rådgives og opfordres derfor til at sprogstimulere på modersmålet på højeste niveau.