Dansk som andetsprog

Tosprogede elever deltager i skolens dagligdag på lige fod med alle skolens elever. Dansk som andetsprog – både basis- og supplerende undervisning – er derfor en sproglig bro til skolens hverdag og skolens fag.  

Gåsetårnskolens sprogcenter

Eleverne modtager undervisning i hhv. basis og supplerende dansk som andetsprog. Basisundervisningen foregår på små hold, og den supplerende undervisning gives som en ekstra støtte i undervisningen i elevens stamklasse, i de fag, hvor eleven har størst behov for sproglig støtte.

I sprogcenteret undervises efter Genrepædagogikkens principper og Teaching learning cykle som organiserede ramme for undervisningen. En pædagogik og metode som fokuserer på sproget i alle fag og tekster, og som bygger på teorien om, at man lærer sprog samtidig med, at man lærer om et emne/fag. Genrepædagogik er stilladserende undervisning, hvor læreren hele tiden modellerer opgaveløsninger. Genrepædagogikken handler om at nærme sig sproget og en ny viden i et givet emne, ved sammen at finde sprogets struktur. 

Modersmålet inddrages i undervisningen, da sprogene støtter hinanden. Det bedste grundlag for at lære flere sprog er et solidt førstesprog.